La Cambra de Tarragona s'afegeix al projecte #TODOSPROTEGIDOS

La Cambra de Tarragona ha estat des del primer moment d'aquesta crisi provocada pel COVID19 al costat de la seva empresa, buscant la millor manera d'ajudar-lo. Avui li presentem una iniciativa que esperem mereixi la seva atenció.

La tornada gradual a l'activitat econòmica a mesura que es van produint avanços en la lluita contra la COVID19 ha de realitzar-se amb les màximes garanties de seguretat per a tots els ciutadans/ciutadanes i treballadors/treballadores, raó per la qual la utilització d'elements i equips de protecció personal serà molt necessària o, fins i tot, d'obligat compliment en algunes situacions d'alt risc de contagi, no només a curt sinó també a mitjà termini. És objectiu de tots que cap empresa deixi de reiniciar la seva activitat per falta d'elements de protecció.

La producció d'aquests equipaments estava fins ara deslocalitzada fora d'Espanya pràcticament en la seva totalitat. Una circumstància que haurà de canviar en el futur per a assegurar l'aprovisionament d'aquests elements de protecció per al conjunt de la ciutadania i molt particularment per als treballadors i treballadores.

Per aquestes raons, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria General d'Indústria i Pime, i la Cambra de Comerç d'Espanya, amb la participació de la Cambra de Tarragona, posem en marxa el portal informatiu https://todosprotegidos.camara.es/

que contribueixi a reflectir l'oferta i demanda d'elements i equips de protecció personal (mascaretes, guants, elements de protecció visual, bates i solucions hidroalcohòliques) a tota Espanya. A través d'aquest portal les empreses podran consultar i accedir de manera gratuïta a informació útil sobre oferta i demanda del referit material de protecció.

A través del portal, les empreses fabricants i/o distribuïdores podran informar dels productes que ofereixen, així com de la seva capacitat de producció i/o distribució i els terminis de lliurament estimats.

Per part seva, les empreses demandants d'aquests elements de protecció podran informar de les seves necessitats a cada moment i localitzar aquelles ofertes que millor s'adeqüin a les seves necessitats.

Per a procedir al registre, tant d'empreses oferents com demandants, hauran d'emplenar l'apartat corresponent, acceptar els termes i condicions d'ús del portal i acceptar la declaració responsable sobre la veracitat de les dades aportades.

Per a les empreses oferents, serà així mateix obligatori aportar els corresponents certificats d'homologació dels productes oferts.

Com assenyalava a l'inici d'aquesta carta, en l'interès de tots està que cap empresa tingui problemes per a tornar a l'activitat per la falta d'elements adequats de protecció.

Segueix-nos!

Agenda