Informació i mesures relacionades amb el COVID19 

Mesures adoptades pel Govern Central

Informació actualitzada de tota la normativa dictada per motiu de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 - Clica aquí

Ordre TMA / 305/2020, de 30 de març,
per la qual es modifica l'annex de l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries - Clica aquí

Ordre SND / 307/2020, 30 de març
, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació de el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball - Clica aquí

Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març
, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19 - Clica aquí

Reial Decret Llei 9/2020, de 27 de març,
pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 - Clica aquí

Full informatiu ERTE,
elaborat pel Servicio Público de Empleo Estatal  SEPE - Clica aquí

Document del SEPE per la sol·licitud col·lectiva de prestacions per atur per la suspensió o reducció de la jornada a conseqüència del COVID-19 - Clica aquí

Resolució de 25 de març de 2020
, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics de l'COVID-19 - Clica aquí


Ordre TMA/273/2020, de 23 de març,
per la que es dicten les instruccions sobre la reducció dels serveis de transport de viatgers - Clica aquí

Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la que es declaren serveis esencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries - Clica aquí

Correcció d'errors del Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, per la que s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 - Clica aquí

Ordre del Ministeri de Sanitat SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió d'obertura d'establiments d'allotjament turístic - Clica aquí

Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020
, de 19 de març, per la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de tallers. - Clica aquí 

Preguntes freqüents de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre les consultes realitzades - Clica aquí

Preguntes freqüents 
en resposta a les consultes formulades al Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç en relació amb l'estat d'alarma - Clica aquí

Guía de bones práctiques pels establiments del sector comercial del Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç - Clica aquí 

Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/254/2020, de 18 de març, per la que es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri. - Clica aquí

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, recollides en el Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març - Clica aquí

Mesures recollides al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 - Clica aquí

Mesures recollides al Reial Decret-llei 7/2020 de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 - Clica aquí

Informació  per a pimes, en relació al COVID-19 a la “Plataforma Pyme” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Clica aquíSegueix-nos!

     

Agenda