Vetllador - monitor/a de transport - monitor/a de menjador escolar

Informació del curs

  • "MONITOR/A"

  • Del 16 d'octubre al 27 de novembre

  • Horari: De 9h a 14h

  • Durada: 150 hores

  • Col·lectiu: Persones entre 45 i 60 anys en situació d'atur o inactivitat laboral


1. Objectius

Vetllador 

Adquirir eines i recursos per acompanyar nens/es amb necessitats educatives específiques. Ser conscients de la importància de generar espais inclusius.

Monitor de menjador

Conèixer el menjador escolar dins de tot l'àmbit educatiu, així com el funcionament del mateix, les diferents necessitats nutricionals dins de l'etapa escolar, així com la importància d'una bona alimentació per a la millora de la salut. També conèixer la coordinació del menjador escolar i garantir una qualitat en el servei i l'atenció pedagògica als infants.

Monitor de transport

Adquirir, mitjançant la teoria i la pràctica, els coneixements necessaris sobre educació vial adecuada a la planificació i desenvolupament de les comeses a exercir, i conèixer el funcionament bàsic del vehicle i la figura de el/la conductor/a, pel que fa a les seves implicacions legals.

2. Continguts

Habilitats per l'ocupabilitat

Vetllador/a

1. La infància

2. Necessitats infantils primàries

3. Accidents i primers auxilis en la infància

4. Introducció a l'educació especial

5. Organització funcional de l'educació especials

6. Atenció primerenca i educació especial

7. Intervenció educativa amb l'alumnat d'educació especial

8. Eines per a la intervenció en l'educació especial

9. Les noves tecnologies al servei de l'atenció a la diversitat

10. El joc i l'educació

Monitor/a de transport

1. Legislació i transport escolar

2. La feina de la persona acompanyant del transport escolar

3. Situacions d'emergència i evacuació de l'autobús

4. Seguretat activa i passiva en el transport escolar

5. Els/les usuaris/àries del transport escolar

6. Recursos educatius: habilitats comunicatives i socials

7. Recursos educatius: gestió del temps lliure

8. Primers auxilis i prevenció d'accidents

Monitor/a de menjador

1. El menjador escolar com a àmbit educatiu

2. Funcionament dels menjadors escolars

3. Perfil professional de el/la monitor/a de menjador escolar

4. Educació per a la salut i educació nutricional

5. Necessitats nutricionals en l'etapa escolar

6. La dieta equilibrada

7. L'higiene bucal

8. Intolerància i al·lèrgies alimentàries

3. Lloc Realització

La Pobla de Mafumet

ESCOLES VELLES

Carrer Bassal, 5

43140 - Tarragona


No deixis passar aquesta oportunitat, inscriu-te ara!
Inscripció On-line

Segueix-nos!

Agenda