Candidatura Secretari General

Concurs plaça Secretari General Cambra de Tarragona

Bases concurs - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - Núm. 8195 - 6.8.2020

Relació definitiva de candidats admesos i exclosos

Candidats admesos:

  • 39725496-B
  • 39719537-D
  • 47773869-V
  • 34758076-Q

Candidats exclosos:

  • 26068695-N

 

Segueix-nos!

Agenda