Formació i talentCursos Presencials > Dades del curs

Dades del curs:

Gestió administrativa i financera del comerç internacional
20/12/2017
Dates:
Del 20 de desembre de 2017 al 20 de juliol 2018
Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14,30 h.
Durada:
660 hores + 40 hores de pràctiques en empresa
Col.lectiu:
Prioritàriament aturats
Preu:
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Objectius:

Realitzar la gestió administrativa i financera, així com la dels mitjans de cobrament i pagament en les operacions de comerç internacional, d’acord amb objectius i procediments establerts.

Continguts:

INFORMACIÓ I GESTIÓ OPERATIVA DE LA COMPRAVENDA INTERNACIONAL

GESTIÓ DUANERA DEL COMERÇ INTERNACIONAL

FISCALITAT DE LES OPERACIONS DE COMERÇ INTERNACIONAL

L’ASSEGURANÇA DE MERCADERIES EN COMERÇ INTERNACIONAL

GESTIÓ DE LES OPERACIONS DE FINANÇAMENT INTERNACIONAL

ANÀLISI DE RISCOS I MITJANS DE COBERTURA EN LES OPERACIONS DE COMERÇ INTERNACIONAL

LICITACIONS INTERNACIONALS

MITJANS DE PAGAMENT INTERNACIONALS

ANGLÈS ORAL I ESCRIT EN EL COMERÇ INTERNACIONAL

DOCUMENTACIÓ EN ANGLÈS PER AL COMERÇ INTERNACIONAL

MÒDUL DE PRACTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

Requisits d'accés
Tenir un d'aquests títols:

a) Estar en possessió del títol de Batxiller.
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i / o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
c) Estar en possessió d’un certificat professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 3.
d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior per al nivell 3, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
e) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
Àmbit professional, sectors productius i sortides laborals de l’acció formativa…
Desenvoluparà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l’àrea d’administració del comerç internacional.
Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són:
– Indústria, Comerç, Agricultura i Serveis: departament de Comerç Internacional.
– Entitats Financeres i Assegurances: departament d’exterior.
– Empreses intermediàries en el comerç internacional: agències transitàries, agències comercials, empreses consignatàries, agències de duanes i empreses d’assessorament comercial, jurídic, etc.
– Empreses importadores, exportadores i distribuïdores – comercialitzadores.
– Empreses de transport i logística.
– Associacions, institucions, organismes i organitzacions no governamentals (ONG).
Ocupacions o llocs de treball relacionats tals com Tècnics/iques en comerç exterior, Gestors/es de duanes, Assistent al departament d’operacions comercials internacionals, Tècnic/a de operacions exteriors (entitats financeres/segurs), Tècnic/a en administració del comerç internacional.
Inscripció:
Aquest curs està subvencionat
Aquest curs està subvencionat