Formació i talentCursos Presencials > Dades del curs

Dades del curs:

Gestió administrativa i financera del comerç internacional
15/03/2018
Dates:
Del 15 de març al 20 de juliol 2018
Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14,30 h.
Durada:
660 hores+ 40 FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Col.lectiu:
Prioritàriament aturats
Preu:
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Objectius:

Realitzar la gestió administrativa i financera, així com la dels mitjans de cobrament i pagament en les operacions de comerç internacional, d’acord amb objectius i procediments establerts.

Continguts:

FISCALITAT DE LES OPERACIONS DE COMERÇ INTERNACIONAL

L’ASSEGURANÇA DE MERCADERIES EN COMERÇ INTERNACIONAL

GESTIÓ DE LES OPERACIONS DE FINANÇAMENT INTERNACIONAL

ANÀLISI DE RISCOS I MITJANS DE COBERTURA EN LES OPERACIONS DE COMERÇ INTERNACIONAL

LICITACIONS INTERNACIONALS

MITJANS DE PAGAMENT INTERNACIONALS

ANGLÈS ORAL I ESCRIT EN EL COMERÇ INTERNACIONAL

DOCUMENTACIÓ EN ANGLÈS PER AL COMERÇ INTERNACIONAL

 

Requisits d'accés
Tenir un d'aquests títols:

a) Estar en possessió del títol de Batxiller.
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i / o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
c) Estar en possessió d’un certificat professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 3.
d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior per al nivell 3, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
e) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
Àmbit professional, sectors productius i sortides laborals de l’acció formativa…
Desenvoluparà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l’àrea d’administració del comerç internacional.
Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són:
– Indústria, Comerç, Agricultura i Serveis: departament de Comerç Internacional.
– Entitats Financeres i Assegurances: departament d’exterior.
– Empreses intermediàries en el comerç internacional: agències transitàries, agències comercials, empreses consignatàries, agències de duanes i empreses d’assessorament comercial, jurídic, etc.
– Empreses importadores, exportadores i distribuïdores – comercialitzadores.
– Empreses de transport i logística.
– Associacions, institucions, organismes i organitzacions no governamentals (ONG).
Ocupacions o llocs de treball relacionats tals com Tècnics/iques en comerç exterior, Gestors/es de duanes, Assistent al departament d’operacions comercials internacionals, Tècnic/a de operacions exteriors (entitats financeres/segurs), Tècnic/a en administració del comerç internacional.
Inscripció:
Aquest curs està subvencionat
Aquest curs està subvencionat