Formació i talentJornades > Dades de la jornada

Dades de la jornada:

Salou. Campanya de Nadal (part 1): Taller de Comerç sobre nous hàbits comercials i oportunitats
07/11/2017
Dates:
Dimarts 7 i Dijous 9 de Novembre de 2017
Horari:
14:00 a 16:00
Durada:
4 hores (2 jornades de 2 hores per dia)
Col.lectiu:
Comerç al detall
Preu:
Gratuït
Professorat:
Carles MERA, consultor de marketing digital

Objectius:

- Dissenyar accions innovadores per preparar la campanya de marketing de Nadal al petit comerç.

 - Potenciar eines i instruments nous de promoció comercial .

 - Promoure i executar accions de marketing i comunicació a la xarxa amb els clients.

 - Crear sinergies entre els comerciants per treballar objectius comuns.

Continguts:

- Anàlisis del mercat actual 

− El nou consumidor del S. XXI. 

− Què és el post-consum i com afecta al petit comerç? 

− El comportament de compra: preferències i hàbits del consumidor. 

− Com hem de connectar amb les necessitats dels nostres clients objectius?

− La innovació en el comerç tradicional. 

− Dinamització de programes de fidelització. 

− Què cal fer per millorarl’oferta comercial?

− Com hem de crear i transmetre l’experiència del nostre comerç?

Introducció
Amb el nou mil•lenni, la nostra forma de comunicar, de relacionar-nos, de buscar informació i de consumir-la, ha canviat.

El mercat actual està saturat, l'oferta és superior a la demanda, i els consumidors, cada dia més exigents, han canviat els seus hàbits de compra.

Estem vivim una transformació en la relació amb els nostres possibles clients, i per aquest motiu el comerç tradicional ha de cercar noves estratègies per connectar amb aquest consumidor que està constantment connectat.

Tots tenim clar que estem vivint en una era digital, i internet s'ha posicionat com l'oracle digital on tots anem a buscar respostes.
La xarxa ens ha obert múltiples canals per relacionar-nos amb els consumidors i connectar amb les seves necessitats.

Així doncs, tota empresa que vulgui aconseguir rellevància i posicionament ha de conèixer les regles del joc del mercat actual i apostar més que mai per la innovació,si vol seguir sent
competitiva.

En aquesta formació analitzarem el comportament de compra dels nostres clients objectius, coneixerem les seves preferències, cercarem els llocs on podem trobar-los, explicarem com connectar amb ells, treballarem com crear i transmetre l’experiènciadel nostre comerç, i
finalment coneixerem les eines i les plataformes on poder promo-comercialitzar els nostres productes i serveis.

En aquest seminari es donaran les bases per a dissenyar una estratègia de promocomercialització on i off line.
Què tractarem en aquests tallers?
El tallers seran pràctics orientats a dissenyar la campanya de Nadal pels comerços.

La formació la dividirem en dos parts:

PART I. Aquest primer taller serà un espai per l’aprenentatge (7 i 9 de Novembre a Salou), on analitzarem el mercat actual, el consumidor del segle XXI, l'oferta i la demanda. Es donaran les pautes en màrqueting i comunicació on i off line per promocionar i comercialitzar els nostres productes i serveis, la nostra imatge i el nostre posicionament com a marca.

PART II. La segona part serà un taller d'idees sobre marketing digital (14 i 16 de Novembre a Salou): els diferents actors compartiran els seus coneixements i les seves experiències, es fomentarà el diàleg, es donaran exemples, amb l’objectiu de generar noves dinàmiques de treball per a desenvolupar la seva pròpia estratègia comercial on i off line.

En conclusió, aquest tallers per preparar la campanya de Nadal es configura com una jornada de formació, motivació i treball de
les PIMES i el comerç tradicional.
Participants als tallers
Les activitats es dirigeixen a autònoms, microempreses, pimes i emprenedors del sector comercial minorista. Per tant, les empreses que pretenguin participar hauran de pertànyer a algun dels epígrafs d'activitat del CNAE-2009, Grup 47 o, si són empresaris individuals, estar donats d'alta en el IAE en els epígrafs 64, 65 o 66. Quant als emprenedors, s'han de considerar com a tals a aquelles persones que estan iniciant una activitat econòmica, en el sector comercial minorista, amb independència de la forma jurídica que adoptin. Amb caràcter general, els destinataris de les activitats seran:
 Empresaris individuals, gerents i directors de negoci.
 Emprenedors del sector comercial minorista.
 Responsables de diferents àrees de negoci de les empreses del comerç minorista, especialment dels departaments de màrqueting i vendes, R+D+i, gestors d'innovació en les empreses, responsables de vendes, comercialització, qualitat, seguretat i atenció al client.
 Gestors de zones comercials urbanes, mercats municipals i equipaments comercials.
Recomanacions
Portar dispositiu informàtic ordenador, tablet o mòvil.
Lloc
Ajuntament de Salou
Passeig 30 d'Octubre, 4
SALOU
Inscripció:
Organització i finançament
Col.laboren: