Implantació LOPD

Implantació compliment de la Llei de Protecció de Dades

T'ajudarem a gestionar la implementació a la teva empresa d'acord amb la normativa vigent

Llei Orgànica 15/1999 de 13 Desembre i Reglament 1720/2007 de 21 Desembre

L’obligatorietat de l'acompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999) i el R.D. 1720/2007, tenen per objecte garantir i protegir l'ús de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment, el del seu honor i intimitat personal i familiar. (ART. 1 LOPD )

Principals obligacions:

  • Notificació i inscripció registral de fitxers en el registre general de l'agencia Espanyola de protecció de dades. (ART. 26 LOPD i 55 r.D.).

  • Redacció del document de seguretat. ART. 88 R.D.).

A més, la seva empresa gaudirà sense cap cost addicional d´un ampli ventall de serveis:

Serveis:

  • Consultoria d'adequació a la LOPD.

  • Notificació i inscripció registral dels fitxers de dades, així com les actualitzacions.

  • Redacció del document de seguretat.

  • Elaboració de la documentació legal necessària.

  • Manteniment i actualització del document de seguretat.

  • Control del seguiment presencial anual.

  • Seminaris formatius opcionals.

No oblidi que el desconeixement de la normativa vigent no eximeix a les empreses del compliment de la LOPD ni de l’activitat inspectora i sancionadora de l’Agència, obviar l’acompliment d’aquesta llei pot suposar sancions de fins a 600.000€ que res tenen a veure amb la dimensió de les empreses, ni amb la seva activitat, doncs és d’obligat compliment per a tothom.

Consulteu sense compromís i demaneu pressupost a mida amb preus especials per tots el socis a:

cambratgn@gestban.com 977 230 747

Segueix-nos!

     

Agenda