Oficina Acelera Pyme

Què és Acelera Pyme?

La Cambra de Tarragona, en col·laboració amb Cámara de España y Red.es, ha posat en marxa l’Oficina Acelera Pyme, amb l’objectiu d’impulsar la transformació digital mitjançant l’adopció d’una cultura, ús i aprofitament permanent de les TIC en les estratègies empresarials.

logotipos_aceleraykitdigitalpc.png

Què és Acelera Pyme?

La Cambra de Tarragona, en col·laboració amb Cámara de España i Red.es, ha posat en marxa l’Oficina Acelera Pyme, amb l’objectiu d’impulsar la transformació digital mitjançant l’adopció d’una cultura, ús i aprofitament permanent de les TIC en les estratègies empresarials.

logotipos_aceleraykitdigitalmovil.png

Què és Acelera Pyme?

La Cambra de Tarragona, en col·laboració amb Cámara de España i Red.es, ha posat en marxa l’Oficina Acelera Pyme, amb l’objectiu d’impulsar la transformació digital mitjançant l’adopció d’una cultura, ús i aprofitament permanent de les TIC en les estratègies empresarials.

logotipos_aceleraykitdigitalpc.png

Mira tot el que t’oferim

Els serveis que t’oferim des de l’Oficina Acelera Pyme de la Cambra de Tarragona són gratuïts i es poden resumir en les següents línies d’actuació:

T’ajudem a accedir a les ajudes del nou programa Kit Digital, dotat amb un pressupost de més de 3.000 milions d'euros.

T’oferim assessorament per tal de definir l’estratègia de digitalització més adequada en base a les necessitats de la teva empresa.

ilustracion2.png

Mira tot el que t’oferim

Els serveis que t’oferim des de l’Oficina Acelera Pyme de la Cambra de Tarragona són gratuïts i es poden resumir en les següents línies d’actuació:

T’ajudem a accedir a les ajudes del nou programa Kit Digital, dotat amb un pressupost de més de 3.000 milions d'euros.

T’oferim assessorament per tal de definir l’estratègia de digitalització més adequada en base a les necessitats de la teva empresa.

ilustracion2.png

Qui se’n pot beneficiar?

icon01_empreses.png
Petites o mitjanes empreses
icon02_microempresas.png
Microempreses
icon03_autonoms.png
Autònoms
icon01_empreses.png
Petites o mitjanes empreses
icon02_microempresas.png
Microempreses
icon03_autonoms.png
Autònoms

Formulari

Accepto les condicions de l'Avís Legal i les Polítiques de Privacitat, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (R/UE 2016/679) dono el meu consentiment exprés perquè les meves dades siguin incloses en un fitxer automatitzat del que és titular la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona amb domicili a l’avinguda de Pau Casals, 17 de Tarragona, i puguin ser utilitzats pel compliment de les funcions público-administratives encomanades a les Cambres en la Llei 4/2014 1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, i en particular, per rebre o sol·licita’ls-hi informació o participació en els seus serveis, programes, butlletins o publicacions. Declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podré exercitar en l’adreça indicada o per correu electrònic dpd@cambratgn.org


Formulari

Accepto les condicions de l'Avís Legal i les Polítiques de Privacitat, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (R/UE 2016/679) dono el meu consentiment exprés perquè les meves dades siguin incloses en un fitxer automatitzat del que és titular la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona amb domicili a l’avinguda de Pau Casals, 17 de Tarragona, i puguin ser utilitzats pel compliment de les funcions público-administratives encomanades a les Cambres en la Llei 4/2014 1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, i en particular, per rebre o sol·licita’ls-hi informació o participació en els seus serveis, programes, butlletins o publicacions. Declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podré exercitar en l’adreça indicada o per correu electrònic dpd@cambratgn.org