Notícies

Notícies:

L'economia de Tarragona creix al tres per cent
21/02/2017

Les Cambres de Tarragona i la URV han presentat l’Informe de Conjuntura referit al darrer trimestre de 2016 al conjunt de les Comarques de Tarragona. Entre les principals conclusions d’aquest document cal destacar que l'economia de Tarragona manté la inèrcia de creixement, mantinguda durant el 2016, però també les inseguretats i el baix optimisme que no permeten augmentar la confiança en noves inversions a curt termini.

El PIB de les Comarques de Tarragona tanca el seu creixement entorn al tres per cent, mentre que l'ocupació es manté, amb lleugeres variacions, respecte a 2015. La taxa d'atur se situa en un 17,40 per cent. El 2012 assolia un 25,54 per cent. La forta disminució ha vingut generada més per la davallada dels actius i de la taxa d'activitat, que no pas per la nova ocupació, molt estacional.

L'IPC de Tarragona és de l'1,9, igual que el català i 0,3 punts per damunt de l'espanyol. El seu dinamisme es deu al moviment experimentat per la demanda i l'augment relatiu del preu del petroli.

VINCLES D'INTERES
Mira l'Informe de Conjuntura

Tornar al llistat