Notícies

Notícies:

DOCUMENT L'economia de Tarragona continua cercant perspectives de millora
01/12/2016

La Cambra ha estat l'escenari de la presentació de l'Informe de Conjuntura Econòmica de les Comarques de Tarragona corresponent al tercer trimestre de 2016, el qual elaboren la Càtedra d'Innovació per a l'empresa de la URV i les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls.

Les principals conclusions que podem extreure de cara a formular perspectives empresarials són:

- L'ocupació no ha millorat durant el període estival, cau un 0,82 per cent interanual. El nombre d'ocupats a les Comarques de Tarragona se situa en 322.000.

- La taxa d'atur continua essent alta (18,15 per cent), tres punts i mig per sobre de la catalana. Durant el tercer trimestre de 2016 la disminució de la taxa és fictícia, i ve produïda especialment per la pèrdua d'actius.

- Els assalariats de les empreses més grans augmenten, i  tenen un efecte positiu sobre la capacitat de producció.

- L'IPC és manté invariable (0,2): l'índex tan baix és propiciat per la feblesa de la demanda interna.

- La construcció residencial mostra certa millora, però amb perspectives limitades.

- El període de gener a setembre de 2016 palesa la bona temporada turística d'enguany: els viatgers i les pernoctacions s’han incrementat notablement respecte a 2015, però es mantenen les febleses estructurals (concentració de l'ocupació al juliol i agost i reducció dels dies d'estada mitjana per turista).

- El comerç exterior mostra variacions a la baixa.

Per tant, estem en una etapa de transició econòmica, on els indicadors mostren informacions contradictòries que impedeixen pensar en indicis de consolidació de l'economia a les Comarques de Tarragona. La millora de les infraestructures, la innovació, la formació de mà d'obra i la diversificació i obertura de nous mercats continuen essent cavalls de batalla de les Cambres per dinamitzar la nostra economia i fer més competitives les nostres empreses.

VINCLES D'INTERES
Mira l'Informe de Conjuntura

Tornar al llistat