Notícies

Notícies:

La protecció de dades es complica per les empreses i professionals
09/02/2016

Jordi Ortega, director del Departament Jurídic de la consultora AT Group i Doctor en Dret Penal i TIC, ha vingut a la Cambra de Tarragona per tal de prendre part a una jornada organitzada per Dades i Serveis, companyia referent a les Comarques de Tarragona en serveis d’assessoria i gestió a empreses.

Ortega ha parlat de “Noves obligacions en protecció de dades pel 2016. Aproximació al nou reglament de la UE”.

En la seva intervenció Jordi Ortega ha assenyalat que el nou reglament general de protecció de dades de la UE augmenta la pressió a les empreses i els professionals. Alhora, ha dit, que existeix una gran inseguretat jurídica, provoca un augment de la carga de gestió i suposa un repte per les autoritats de control, entre molts altres grans desafiaments per a tots.

Ortega ha puntualitzat que aquesta normativa difícilment hauria anat endavant fora de l’àmbit de la Unió Europea. “Els Estats, individualment, no l’haurien impulsat mai” entre d’altres coses pel fet que contempla un règim sancionador sorprenentment sever, que obligarà a les empreses i professionals a estar molt amatents i a impulsar mesures per evitar riscos, com ara la implementació d'un Pla integral de protecció de dades.

I és que aquesta primavera arribarà una de las grans novetats legislatives de l’any: el nou Reglament General europeu de protecció de dades personals.

Aquest Reglament suposa un gran canvi en relació a la LOPD, especialment en la forma i l’estructura de gestió de les dades de caràcter personal, ampliant garanties i drets als titulars de les dades.

L'ampliació de drets i garanties comporta, necessàriament, un augment de les obligacions que les empreses i organitzacions han de complir si no volen ser sancionades.

També convé destacar que la LOPD no quedarà derogada sinó que serà supletòria en tot allò que no estigui cobert pel nou Reglament.

Per tant, les obligacions s’amplien de forma notòria, existint un marc legal complex que exigirà una aposta ferma de les empreses per tal d’adaptar-se als nous requeriments.

Atesa la complexitat de la reforma, es preveu un període transitori de dos anys per tal de que les empreses i organitzacions puguin posar-se al corrent de les noves obligacions.

Jordi Ortega és també advocat i diplomat superior en Criminologia. Ha cursat estudis de seguretat a l’Escola de la Policia Nacional de Franca (Toulouse) i a la Universitat d’Indiana (EUA). És funcionari en excedència del Departament d’Interior, director de seguretat i cap de seguretat habilitat pel Ministeri d’Interior. Ponent en nombroses conferències i autor de diferents llibres i articles.

A la foto, en primer terme Jordi Ortega amb Xavi Artal, director de Dades i Serveis.

 

 

 

 

Gràcies pel teu interès

Tornar al llistat