Notícies

Notícies:

Coneixes el servei de domiciliació d'empreses de la Cambra de Tarragona?
20/01/2016

La Cambra de Tarragona ofereix un nou servei de domiciliació d’empreses que permet agilitzar els tràmits administratius i estalviar despeses.

El servei té dues modalitats. La Bàsica comprèn domiciliació fiscal i social a la direcció de la Cambra; utilització d’aquesta adreça en documents oficials, públics i privats; recepció i classificació de correspondència, avisos, cartes certificades, notificacions i certificacions i avís per email a l’interessat de les comunicacions rebudes.

Per la seva banda la domiciliació Especial comprèn, a més de les prestacions de la Bàsica, el reenviament de la documentació rebuda segons tarifes de correus vigents, a l’adreça que indiqui l’interessat; disposar d’un domini electrònic propi per rebre i enviar comunicacions. Opcional: Gestió de la documentació amb l’obertura de cartes i demés documents, lectura del seu contingut i si ho desitja l’interessat, enviament per correu ordinari o correu electrònic a l’adreça que indiqui.(cost addicional : 3,00 euros per document).

La quota de la Bàsica és de 50 euros d’alta, més 50 euros al mes. I l’Especial, 95 euros d’alta i 95 euros al mes. A aquestes tarifes hi cal incloure l’IVA.

Per a més informació i contractació del servei, 977 21 96 76 o bé nsilvestre@cambratgn.org  

Tornar al llistat