Notícies

Notícies:

VI Fòrum d'actualització en dret local
09/12/2014

La Facultat de Turisme i Geografia de la URV acollirà el “VI Fòrum d’actualització en dret local. Seminari de dret local”, que es desenvoluparà mitjançant set jornades. La primera començarà el proper 19 de desembre i la setena, la darrera, tindrà lloc l’11 de juny de 2015.

Aquestes són les temàtiques que es tractaran a les diferents jornades:

19 de desembre: “Les administracions locals després de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local”.

22 de gener: “La intervenció administrativa sobre l’espai públic”.

12 de febrer: “La sanitat i contractació als ens locals”.

20 de març: “El personal al servei de les administracions locals”.

30 d’abril: “La transparència, una prioritat a l’agenda dels governs locals de Catalunya”.

14 de maig: “El control econòmic i financer dels ens locals”.

11 de juny: “El disseny territorial dels ens locals”.

Per a més informació i matrícula: Centre de Formació Permanent. Fundació URV. 977 779 970/977 779 964 o bé laura.banos@fundacio.urv.cat

Tornar al llistat