Formació i TalentCursos Presencials > Full d'inscripció

Full d'inscripció

Els camps de color taronja són per cumplimentar obligatoriament.
Nom:
1r. Cognom.
2n,. Cognom.
Amb CIF/NIF:
Lletra:
Carrer. plaça...
Núm.
Pis.
CP
Població:
Telèfon fixe.
Telèfon mòbil.
Correu electrònic
Facturar Empresa:
Bonificació del Curs:
Si
No
 
Si
No
Dades de l'empresa:
Nom empresa:
Amb CIF/NIF:
Lletra:
Càrrec:
Domicili:
CP
Població:
Telèfon:
Fax:Introdueix els caràcters que veus a la imatge:

Enviar
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment exprés perquè les meves dades siguin incloses en un fitxer automatitzat del que és titular la Cambra Oficial de Comerç, indústria i Navegació de Tarragona amb domicili a l'avinguda de Pau Casals, 17 de Tarragona, i puguin ser utilitzats pel compliment de les funcions publico-administratives encomanades a les Cambres en la Llei 4/2014 1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, i en particular, per rebre o sol·licita'ls-hi informació o participació en els seus serveis, programes, butlletins o publicacions. Declaro estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podré exercitar en l'adreça indicada o per correu electrònic a cambratgn@cambratgn.org