Formació i talentCursos Presencials > Dades del curs

Dades del curs:

Auxiliar de Comerç en Supermercats
12/03/2018
Dates:
Del 12 de març al 24 d'abril de 2018
Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Durada:
125 hores
Col.lectiu:
Joves apuntats a la Garantia Juvenil
Preu:
Gratuït

Objectius:

Identificar i desenvolupar les competències professionals associades a l’Auxiliar de Comerç entrenant les habilitats personals dels alumnes. Durant tot el curs es treballaran les competències associades a aquest perfil professional de forma transversal.

Tenir un coneixement general del sector comercial, així com del paper del venedor dins de aquest entorn, les operacions de l’auxiliar de Comerç i la vida del producte en el punt de venda.

Adquirir coneixements bàsics sobre recepcionar i col·locar els productes nous d’entrada segons criteris establerts en el magatzem i mantenir l’ordre, seguretat i neteja del magatzem.

Aprendre a realitzar les reposicions de productes, seguint els criteris establerts i col·locar els expositors i elements d’animació del punt de venda, en el lloc i mode indicats seguint les instruccions de merchandasing i seguretat establerts amb el fi de abastir, atraure l’atenció del client, orientar e informar.

Aprendre a mantenir l'acondiciament, ordre i neteja del punt de venda i el seu mobiliari, en funció de les instruccions rebudes, respectant les normes de seguretat i salut, i utilitzant els mitjans i equips de protecció individual adequats.

Continguts:

Formació Transversal

Habilitats personals i per l'empleabilitat

Anglès atenció al client

Auxiliar de comerç

1. Reposició

Principis bàsics de reposició basats en el sistema APPCC i implementació

Seguretat alimentaria bàsica

Reposició alimentaria

2. Preparació i presentació dels productes per la venda:

Organització del punt de venda

Etiquetatge

Aprovisionament, emmagatzematge, gestió d’estocs i inventaris

3. Operacions de Caixa:

Operacions bàsiques de càlcul aplicades a la venda. Percentatges. Preus i descomptes.

Procediments de cobrament i pagament de les operacions de venda.

La Caixa, el TPV i altres aplicacions per la venda.

4. Atenció al client:

Processos d’atenció al client/consumidor. Tipus de clients. Tècniques i models

de comunicació.

Qualitat en la presentació del servei d’atenció al client: La informació, la atenció,

la gestió de queixes i resolució de conflictes.

Obtenció Carnet de Manipulador d’Aliments.

5. Seguretat i higiene en el treball i prevenció de riscos laborals:

Seguretat i higiene en el treball.

Riscos generals i específics en el lloc de treball.

Inscripció:
Aquest curs està subvencionat