Formació i talentJornades > Dades de la jornada

Dades de la jornada:

Tarragona. Turisme de creuers (part 2): gestió del comerç i exemples d'altres destinacions
28/11/2017
Dates:
28 i 29 de novembre de 2017
Horari:
De 14 a 16 hores
Durada:
2 hores
Col.lectiu:
Comerç al detall
Preu:
Gratuït
Professorat:
Maria Segarra, directora d’Intueri Consulting i especialista en del món del retail

Objectius:

1- El Shopping Tourism com a Oportunitat de negoci i Experiència

per al client.

2- Una oportunitat per a la destinació i les seves empreses i una

experiència per al client.

 

Continguts:

1. EL SHOPPING EN EL CONTEXT TURÍSTIC, UNA PRIMERA APROXIMACIÓ...

- Concepte.

- Experiència.

- La relació del comerç amb el turisme.

2. L’IMPACTE DEL COMERÇ EN LA CADENA DE VALOR TURÍSTICA.

- La relació de les compres amb l’oci.

- Despesa turística en destinació (cóm incidir-hi).

3. LES OPORTUNITATS COM A TERRITORI.

- Beneficis que aporta.

- Punt de partida (territori – destinació – empresa).

- El nostre posicionament (Barcelona, entorn, i territori).

4. LES OPORTUNITATS COM A PRODUCTE.

- L’oferta comercial com a producte turístic.

- Què comprem?

- On comprem? (inclou també travel retail).

- Categories de producte.

- Tipologia d’experiències.

5. LA GESTIÓ DE LA DESTINACIÓ.

- Diferencies entre el turista que viatja per comprar / del que

compra quan viatja.

6. PERFIL DE COMPRADOR.

- Tipologies de client.

- Perfils /nacionalitats.

7. VALORACIÓ D’UNA DESTINACIÓ DE COMPRES.

- Criteris i indicadors.

- Algunes referencies (best practices).

8. L’ESTRATÈGIA.

- Com incidir-hi, com participar-hi.

Ponent:
Maria Segarra, directora d’Intueri Consulting i especialista en del món del retail, en els àmbits de l’estratègia, la innovació i la formació. Pel que fa al turisme de compres, destaca tant el coneixement i la recerca de noves propostes de retail, com de l’evolució de les principals destinacions turístic-comercials, així com els diagnosis estratègics d’algunes destinacions turístiques (Barcelona ciutat, projecte pilot per a la província de Barcelona o el “Pla estratègic de turisme de compres del govern d’Andorra”).
Qui pot inscriure's?
Les activitats es dirigeixen a autònoms, microempreses, pimes i emprenedors del sector comercial minorista. Per tant, les empreses que pretenguin participar hauran de pertànyer a algun dels epígrafs d'activitat del CNAE-2009, Grup 47 o, si són empresaris individuals, estar donats d'alta en el IAE en els epígrafs 64, 65 o 66. Quant als emprenedors, s'han de considerar com a tals a aquelles persones que estan iniciant una activitat econòmica, en el sector comercial minorista, amb independència de la forma jurídica que adoptin. Amb caràcter general, els destinataris de les activitats seran:
- Empresaris individuals, gerents i directors de negoci.
- Emprenedors del sector comercial minorista.
- Responsables de diferents àrees de negoci de les empreses del comerç minorista, especialment dels departaments de màrqueting i vendes, R+D+i, gestors d'innovació en les empreses, responsables de vendes, comercialització, qualitat, seguretat i atenció al client.
- Gestors de zones comercials urbanes, mercats municipals i equipaments comercials.
Inscripció:
Organització i suport: