Aquest lloc web utilitza cookies per oferir una experiència d'usuari més personalitzada. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.
Pot obtenir més informació a la nostra Política de Cookies.
X

Altres ServeisDomiciliació d'empreses

SERVEI DE DOMICILIACIÓ D’EMPRESES

La Cambra de Tarragona ofereix un servei de domiciliació d’empreses que permeti agilitzar els tràmits administratius i estalviar despeses.

El servei té dues modalitats:

DOMICILIACIÓ BÀSICA.- Comprén les prestacions següents:

 • Domiciliació fiscal i social a la direcció de la Cambra.
 • Utilització d’aquesta adreça en documents oficials, públics i privats.
 • Recepció i classificació de correspondència, avisos, cartes certificades, notificacions i certificacions.
 • Avís per e-mail a l’interessat de les comunicacions rebudes.

Quota.

 • D’alta: 50,00€ (Cal omplir l’imprès corresponent)
 • Mensual: 50,00€.- Pagament per compte bancari.

DOMICILIACIÓ ESPECIAL.- Comprén les prestacions següents:

 • Domiciliació fiscal i social a la direcció de la Cambra.
 • Utilització d’aquesta adreça en documents oficials, públics i privats.
 • Recepció i classificació de correspondència, avisos, cartes certificades, notificacions i certificacions.
 • Avís per e-mail a l’interessat de les comunicacions rebudes.
 • Reenviament de la documentació rebuda segons tarifes de correus vigents, a l’adreça que indiqui l’interessat.
 • Disposar d’un correu electrònic propi per rebre i enviar comunicacions.

 • Opcional: Gestió de la documentació amb l’obertura de cartes i demés documents, lectura del seu contingut i si ho desitja l’interessat, enviament per correu ordinari o correu electrònic a l’adreça que indiqui.(cost addicional : 3,00 € per document)

Quota.

 • D’alta: 95,00€ (Cal omplir l’imprès corresponent)
 • Mensual: 95,00€.- Pagament per compte bancari
Tots els imports són més l’IVA vigent en cada moment.

Descarregar formulari d'inscripció

Persona de contacte del servei: Núria Silvestre nsilvestre@cambratgn.org - 977 219676